UBR|I-Interim Rijk zet zich in voor behoud, ontwikkeling en rijksbrede inzet van aanwezig talent binnen de overheid en het stimuleren van kennisdeling.  We zorgen ervoor dat I-professionals  hun expertise kunnen inzetten waar deze het meest nodig is.

UBR|I-Interim Rijk is een  dynamische overheidsorganisatie in project- en programmamanagement op het gebied van informatievoorziening(IV) en ICT. Door de kennis en ervaring van de medewerkers  en het interdepartementale werken draagt UBR|I-Interim Rijk bij aan de uitwisseling en borging van kennis op IV en ICT gebied.

De kennis op het gebied van ICT en informatievoorziening hebben we bij de Rijksoverheid  zeker in huis, het is van belang dat iedereen weet dat deze bij I-Interim Rijk zit.  
Reinier ter Kuile, voormalig directeur Justitieel Jeugdbeleid, ministerie van Veiligheid en Justitie

UBR|I-Interim Rijk is onderdeel van Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bemiddelt uitsluitend voor rijksambtenaren.