I-Interim Rijk viert successen en bouwt verder

I-Interim Rijk bestaat 8 jaar en heeft recent zijn 1000ste opdracht binnengehaald. Sinds 2010 heeft de inzet van I-Interimmers in samenwerking met rijkspartners geresulteerd in flinke kwaliteitsverbeteringen binnen I&ICT-trajecten, een rijksbrede kostenbesparing en behoud van waardevolle kennis binnen het Rijk. Tijd om terug te kijken en vooral vooruit te kijken op de ontwikkeling van I-Interim Rijk.

‘I-Interim Rijk is een organisatie met ervaren architecten, projectleiders en programmamanagers. Wij helpen onze rijkspartners bij het door ontwikkelen en uitvoeren van hun informatiebeleid en informatisering- trajecten’, vertelt Araaf Razab-Sekh, directeur van I-Interim Rijk. ‘Na 8 jaar blikken we terug op een periode van pionieren, vakmanschap, hard werken en ben ik trots op onze 1000ste opdracht bij het ministerie van Defensie en de rijksbrede partnerships die wij hebben opgebouwd.’

Vanuit noodzaak en succes gegroeid

Door de wens van de Interdepartementale Commissie CIO’s (ICCIO) om het slagingspercentage van I&ICT-trajecten te verhogen, maakte I-Interim Rijk een vliegende start. De vraag naar ervaren architecten, projectleiders en programmamanagers nam toe evenals de rijksbrede samenwerkings- verbanden. In 2011 waren al 40 fte’s aan vakmannen en vakvrouwen werkzaam bij opdrachtgevers binnen de overheid. Deze professionals hadden als doel om klanten te ondersteunen bij het realiseren van hun successen op het gebied van I&ICT. Daarnaast leverde de samenwerking een kostenbesparing op en konden slimme verbindingen met o.a. bestaande oplossingen worden gemaakt. Bovendien bleef waardevolle kennis in huis, want ook De I-Interim Rijk collega’s zijn in dienst van de Rijksoverheid. Daarnaast was het I-Interim Rijk initiatief een nieuwe manier van werken, waarmee de Rijksoverheid een aantrekkelijkere I-werkgever werd. I-Interim Rijk kreeg door deze successen dan ook de opdracht in 2011 om door te groeien naar 100 fte.

Araaf: ‘een ander belangrijk moment was de kabinetsreactie in 2015 op het rapport van de Commissie Elias, waarin verder werd ingezet op I-Interim Rijk als belangrijke flexibele schil en middel om kennis voor het Rijk te behouden. I-Interim Rijk kreeg toen de opdracht om tot 200 fte te groeien. Hiermee werd ook de noodzaak tot strategisch partnerschap helder en dit zorgde voor een nieuwe, domeingerichte structuur van de organisatie.’

I-Interim Rijk directeur Araaf Razab-Sekh houdt een toespraak

Araaf Razab-Sekh houdt een speech tijdens een IIR-bijeenkomst

Investeren en ontwikkelen

I-Interim Rijk bedient anno 2018 vrijwel de gehele Rijksoverheid en heeft zijn groei tot 200 fte gehaald. Bovendien bereikte het de mooie mijlpaal van 1000 klantopdrachten (zie volgende pagina). De organisatie is naast deze personele groei bewust bezig met het verder ontwikkelen en behouden van kwalitatieve dienstverlening. Hierin staan de ontwikkelingen op i- en beleidsgebied bij de klant centraal. Araaf: ‘Zo werken wij nu met een domeingerichte structuur, waarbinnen de verschillende ministeries, agentschappen en diensten binnen het Rijk thematisch zijn gegroepeerd. Vanuit vier domeinen werken professionals aan een goede samenwerking en relatie met onze klanten en hun managementlagen. Met de nieuwe structuur kunnen wij vroegtijdig een bijdrage leveren aan I&ICT trajecten. Dit is een belangrijke voorwaarde om een strategisch partner te kunnen worden.’

Het investeren in de eigen organisatie en eigen mensen is een belangrijk uitgangspunt bij I-Interim Rijk, vertelt Araaf: ‘Dit doen we door permanent te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Kennisdeling en het uitwerken van innovatieve thema’s maken onderdeel uit van ons DNA. De ontwikkelingen op I&ICT-gebied gaan razendsnel. I-Interim Rijk investeert flink in opleidings- en ontwikkelings- mogelijkheden voor de medewerkers. Ook zijn we actief bezig met het delen van onze kennis en contacten, zodat de rijksoverheid slimme verbindingen kan maken. Dit doen we onder andere door samen met onze klanten op te trekken in vak- en expertgroepen. We wisselen onze kennis en ervaringen uit. Ook organiseren wij bijeenkomsten waar presentaties, workshops en lezingen worden gegeven over actuele en relevante onderwerpen.’

Actief bijdragen aan de grotere opgave van het Rijk

I-Interim Rijk ook bewust vooruit met haar rijksbrede samenwerkings- partners. Zo wordt er actief gewerkt aan de kijkt grotere opgaven voor het Rijk, zoals het meebouwen aan ICT-voorzieningen en kennis om de Rijksoverheid nu en in de toekomst goed te kunnen bedienen. Araaf legt uit: ‘Ik zie I-Interim Rijk in de toekomst integraal deel uitmaken van een I-ecosysteem, waar I-talenten met verschillende achtergronden en mate van senioriteit de Rijksoverheid bedienen. Hiermee bied je talenten interessante opdrachten en doorgroeimogelijkheden en werken we samen aan onze aantrekkelijkheid als werkgever. Daarnaast beschikt de Rijksoverheid hiermee over een flexibele pool van I-professionals en kennis die ingezet kan worden om verder te bouwen aan een digitaal veilig, servicegericht en slim Nederland.’