Professionele ontwikkeling

Bij I-Interim Rijk investeer je direct in je professionele loopbaan. De opdrachten die je doet kunnen bij iedere organisatie binnen de Rijksoverheid zijn.

Ervaringen delen met collega's

Een deel van je tijd besteed je aan expertiseuitwisseling met je collega's van I-Interim Rijk . Zo zijn er verschillende vak- en themagroepen actief. Op I-Interim dagen ontmoet je collega's uit alle disciplines en ministeries, waarbij we kennis uitbreiden en delen. Ervaringen binnen de ene organisatie kunnen wellicht leiden tot hergebruik voor een andere opdracht.

Leer- en Ontwikkelcentrum

Er is een opleidingsprogramma speciaal voor I-professionals binnen de Rijksoverheid waar iedere IIR-collega gebruik van kan maken. Het Leer- en Ontwikkel Centrum verbindt de vraag en aanbod naar leer- en ontwikkelingsmogelijkheden op drie niveaus:

  1. Individuele medewerkers: persoonlijke ontwikkeling en professionalisering, delen en opdoen van kennis en ervaring, deelname aan soms internationale symposia en vakevents;
  2. IIR: de ontwikkeling van IIR als organisatie;
  3. Rijksoverheid: de ontwikkeling van de Rijksoverheid op het terrein van informatievoorziening.

Contactpersoon voor het IIR Leer- en Ontwikkelcentrum is Agnes de Reus-Wegerif: agnes.reus@minbzk.nl