Onze I-Adviesdiensten

Een overzicht van onze I-Adviesdiensten. Voor meer informatie over deze diensten, neem contact op met onze Business Development Managers.

PMK-model

Projecten binnen de Rijksoverheid moeten voldoen aan vastgestelde kwaliteitsaspecten. Het Project Management Kwaliteitsmodel (PMK-model) is een slim instrument voor de kwaliteitsbeoordeling van een of meerdere projecten. Het model is daarnaast ook bedoeld om als organisatie van te leren, kennis te delen en verder te professionaliseren. Onze I-Adviseurs begeleiden het proces van de kwaliteitsbeoordeling en geven advies voor verbeteringen.

Dwarskijkadviezen

Met een dwarskijkadvies voorzien wij onze opdrachtgevers van een onafhankelijk advies op een ingebracht onderwerp. Dit kan van alles zijn op het gebied van I: van beleidsvraagstukken en haalbaarheidsanalyses tot strategieën en jaarplannen. De I-Adviseurs van I-Interim Rijk lezen de ingebrachte stukken door, houden interviews, verzorgen sessies en voorzien de opdrachtgever van antwoorden op de vraagstelling en de daarbij horende, onafhankelijke adviezen.

Risico -en stakeholdersanalyses

De effectiviteit van besluitvorming, evaluaties en risico- & stakeholderanalyses verhogen? De I-Adviseurs van I-Interim Rijk zetten een speciaal ontwikkeld interactief systeem in bij complexe project startups, evaluaties en het opstellen van risico- en stakeholderanalyses. Zo wordt de effectiviteit van de besluitvorming verhoogd en het gesprek gefaciliteerd om sneller tot een oplossing te komen.