Zo werkt I-Interim Rijk

UBR|I-Interim Rijk werkt op basis van inbesteding: aanvragen worden direct in ons brede netwerk uitgezet. Jouw organisatie beschikt zo snel over tijdelijke I-expertise en investeert daarmee ook in de brede inzet, ontwikkeling en het behoud van I-competenties binnen de Rijksoverheid.

De beste match

Alle professionals van UBR|I-Interim Rijk hebben een uitgebreid assessment gehad en zijn - indien nodig - ook gescreend. We zorgen ervoor dat we de opdrachtgever en kandidaat goed kennen qua kennis, expertise èn persoonlijkheid. Dat laatste is voor ons net zo belangrijk als de inhoudelijke bagage die iemand meebrengt. Deze werkwijze zorgt ervoor dat het slagingspercentage bij onze bemiddeling tussen kandidaat en opdrachtgever hoog is.

All-in-tarief

Uitgangspunt bij de bepaling van het tarief dat we voor de professionals berekenen is de kostprijs. Hierin zijn alle elementen meegenomen, dus niet alleen het salaris, maar ook de werkgeverslasten en kosten van zaken als telefoon, laptop en onze bureaukosten.