UBR|I-Interim Rijk bemiddelt bij detachering van rijksambtenaren op managementniveau in schaal 12 tot en met 16 in vooral functies als programma/projectleider en - manager, architect, inhoudelijk I-expert, informatiemanagement en ICT.

UBR|I-Interim Rijk werkt op basis van inbesteding: aanvragen worden direct in ons brede netwerk uitgezet. Jouw organisatie beschikt zo snel over tijdelijke I-expertise en investeert daarmee ook in de brede inzet, ontwikkeling en het behoud van I-competenties binnen de Rijksoverheid.

De beste match

Alle professionals van UBR|I-Interim Rijk hebben een uitgebreid assessment gehad en zijn - indien nodig - ook gescreend. We zorgen ervoor dat we de opdrachtgever en kandidaat goed kennen qua kennis, expertise èn persoonlijkheid. Dat laatste is voor ons net zo belangrijk als de inhoudelijke bagage die iemand meebrengt. Deze werkwijze zorgt ervoor dat het slagingspercentage bij onze bemiddeling tussen kandidaat en opdrachtgever hoog is.

Onze expertise en ons aanbod:

- Tijdelijk en flexibel programma- en projectmanagement
- Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van informatiemanagement, ICT, digitalisering, dienstverlening, architectuur en Business Cases.

Onze Business Development Managers helpen bij het formuleren van de opdrachtomschrijving en zorgen voor een goede  match met geschikte kandidaten. Bij een succesvolle match verzorgt UBR|I-Interim Rijk een contract voor de duur van de opdracht op basis van de regeling voor interim functievervulling (IF).