KleinLef to the future: verbinden van kennis en professionals

Kennismaken, ervaringen delen, van elkaar leren en verbindingen leggen. Dat is wat vrijdag 30 november centraal stond tijdens het symposium van KleinLef: LEF to the future. Leden van KleinLef en vier I-Interim Rijkcollega’s waren aanwezig om het vijfjarig bestaan van KleinLef te vieren, om terug te blikken naar wat er is bereikt, maar vooral om te kijken wat de toekomst kan brengen.

Het symposium gaf podium aan de leden van KleinLef om via presentaties hun kennis en ervaring te delen op het gebied van KleinLefs speerpunten: samenwerking, kennisdeling, vraagbundeling en belangenbehartiging en dat op digitaliseringstrajecten in het bijzonder. Ruud van de Steeg, Business Development Manager bij I-Interim Rijk, was aanwezig bij het symposium. Ruud: ‘KleinLef is een vrijwillig samenwerkingsverband van ruim 30 kleine uitvoeringsorganisaties binnen de overheid die zich inzetten om de dienstverlening aan de burger, bedrijven en andere Rijksorganisaties te verbeteren. Voor I-Interim Rijk is KleinLef een belangrijke partner. Een bijeenkomst als het symposium geeft de gelegenheid om kennis met elkaar te delen, contacten te onderhouden en verbindingen te leggen.

KleinLef symposium

Continuïteit

De aanwezige I-Interim Rijk-collega’s waren uitgenodigd voor het symposium vanwege hun bijzondere rol in KleinLef. Ruud: ’I-Interim Rijk is geen lid van KleinLef. De drie collega’s die aanwezig waren bij het event zijn informatiemanagers die een pilot uitvoeren om informatiemanagers tussen de KleinLef-leden Schadefonds Geweldsmisdrijven en Huurcommissie te delen. Organisaties zijn vaak te klein om meer dan één informatiemanager aan te stellen. Het delen van de kennis en capaciteit van informatiemanagers kan dan een mooie uitkomst zijn, waarbij sterke eigenschappen van elk van de informatiemanagers benut kan worden. Hiermee kan continuïteit geborgd worden voor de complexe digitale informatiehuishouding. Daarnaast geven domeindirecteur Diederik van Leeuwen en ik af en toe, naast onze dagelijkse taken, advies op het gebied van digitalisering en samenwerking aan het dagelijks bestuur en leden van KleinLef. Die adviezen helpen bij de effectiviteit en continuïteit van KleinLef.’

Over KleinLef

KleinLef is een vrijwillig samenwerkingsverband van, voor en door kleine uitvoeringsorganisaties. KleinLef zet zich in om de dienstverlening aan burgers, bedrijven en medeoverheden te verbeteren. Samen werken de organisaties aan gemeenschappelijke oplossingen en bundelen zij hun krachten.